Workshop voor dirigenten ‘Vers van de Pers’

Vrijdag 28 maart 2014, 10:00- 13:30

Utrecht- Utrechts Centrum voor de Kunsten

Op vrijdag 28 maart 2013 staat een studiedag ‘Vers van de pers’ geprogrammeerd,
met recent verschenen, eenvoudig zingbare koorwerken. De bedoeling is dat de
(amateur-) dirigenten, die zich voor de studiedag aanmelden, samen met de
workshopleider dit repertoire doorzingen.

Workshopleider: Maria van Nieukerken