Workshops Dirigenten

Maria biedt workshops aan voor dirigenten van vocale/instrumentale ensembles en koren.
Ook heeft zij een cursus voor Muziekschooldocenten ontwikkeld. (want deze komen vroeg of laat voor een ensemble met leerlingen te staan, en dan…?)

Uitgangspunt hierbij zijn de wensen en de uitvoeringspraktijk van de deelnemende dirigent(en) met als leidraad twee belangrijke elementen:

 

 

 

Het aanleren/ verbeteren van dirigeertechniek:
 • basis dirigeertechniek,
 • het bevorderen van meerdere dingen tegelijk kunnen: horen, bewegen, inspireren, repeteren,
 • het leren toepassen/ verbeteren van non-verbale communicatie.
Repetitietechniek:
 • communicatie met het orkest/koor/ ensemble,
 • expressie in woord en daad,
 • overzicht van de partituur,
 • efficient repeteren,
 • repetitieplanning.
Priveles, coaching, cursus?

Er zijn verschillende vormen die goed blijken te werken:

 • privélessen, waarbij de focus ligt op gebaar en communicatie van de dirigent,
 • een observatie/ coaching bij een gezelschap van de dirigent met daarna een privéles waarin uitgebreid wordt ingegaan op met name repetitietechniek en dirigeertechniek. Indien de dirigent ervoor kiest om tijdens zijn eigen repetitie actief gecoacht te worden is dit ook een mogelijkheid,
 • groepslessen, als workshopdag(en) of cursus. Groot voordeel hierbij is dat alle deelnemers samen het ensemble/ koor vormen voor de cursist die op dat moment dirigeert.

Dat heeft niet alleen als voordeel dat er een echt ensemble reageert op de gebaren en leiding van de cursist, maar ook dat er actieve feedback kan worden gegeven en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Omdat de meeste dirigenten in de dagelijkse praktijk niet te maken hebben met ‘collega’s ‘ maar veelal solistisch opereren kan het inspirerend zijn om tijdens een workshop met elkaar van gedachten te wisselen.

In het geval van de cursus voor Muziekschooldocenten is ook gebleken dat door een dergelijke cursus niet alleen het dirigeren verbetert, maar ook de onderlinge collegiale verhoudingen.

Op verzoek zijn er workshops rondom een speciaal thema mogelijk.