PA’dam & Friends: Bach & Buxtehude & Fauré

Zondag 18 september 2016, 15:15- Monnickendam, Grote Kerk

 

PA’dam & Nicolaas Consort, Wim Dijkstra- orgel

o.l.v. Maria van Nieukerken

 

Meezingen als Friend?

Kijk op www.bachinmonnickendam.nl en meld je daar aan!

 

Programma

J.S. Bach- Kantate 187 ‘Es wartet alles auf dich’ ( PA’dam & Friends)

D. Buxtehude- Kantate ‘Befiehl dem Engel dass er komm’ (PA’dam & Friends)

G. Faure- Cantique de Jean Racine (PA’dam)

C. Ph.E. Bach- Sonata in a (Orgelsolo)