EuroChoir 2018

EuroChoir project between 19 july- 31 july 2018

Concerts: 22 July & 26 July (Helsinki) and 28 July & 30 July & 31July (Tallinn)

EuroChoir o.l.v. Maria van Nieukerken and Mikko Sidoroff

Repertoire a.o.

Cornelius- Requiem ‘Seele vergiss Sie nicht

Chilcott- A Little Jazz Mass

Sallinen- The Beaufort Scale