BEvocal in Brussel

Zondag 12 november 2017 , 15:00- Brussel, lokatie update zie www.bevocal.be

Het Belgisch Nationaal Jeugdkoor presenteert zich eindelijk officieel, na een geslaagd eerste concert in Oostende op 27 augustus j.l.

BEvocal o.l.v. Maria van Nieukerken

Programma: gevarieerd repertoire met Romantische & Hedendaagse Duitse, Franse en Belgische koormuziek