Workshop/ Scratch- Bachs Matthaus Passion- Zing zelf de Aria’s

Op Aanvraag voor uw koor!

De kans om eens zelf alle Aria’s te zingen!

De workshopdag duurt van van 10:00 tot 20:30, of korter in overleg

Op deze dagen kunt u van binnenuit (door zelf te zingen) en van buiten (door gevarieerde achtergrondinformatie) nader kennis maken met alle aria’s uit de Matthaus Passion. Hierdoor zullen de aria’s meer tot leven komen wat leidt tot een grotere betrokkenheid met de Matthaus Passion als geheel- ook als men de volgende keer in een concert weer ‘gewoon’ de koordelen zingt of het stuk beluistert.

Opzet

De dag houdt het midden tussen scratch en workshop en wordt afgesloten met een presentatieconcert. Men hoeft niet alle aria’s voor te bereiden, maar het mag natuurlijk wel… We werken grotendeels met de hele groep, waarbij soms een kopgroep van mensen die de betreffende aria goed kent het voortouw neemt. Aan het einde van de dag splitsen we in stemgroepen en werken samen met een instrumentale solist een aantal stukken verder uit.

Werkwijze

* Gedurende de dag zingt u álle Aria’s van de Mattheus Passion in groepsverband

* Toelichting en informatie over de Aria’s (tekst, muziek, plaats en rol in het verhaal)

* Inside information van Nederlandse solisten over de ervaringen met ‘hun eigen Aria’s’ , verteld door Maria van Nieukerken n.a.v. interviews die zij met hen heeft gehouden

* Demonstratie en uitleg door 3 instrumentale solisten waarmee ook samen gemusiceerd wordt

* Afsluitend presentatieconcert door deelnemers met hun eigen stemgroep, samen met instrumentale solisten

Toelichting

We behandelen de Aria’s qua tekst en muziek en qua plaats, karakter en rol in het verhaal. We studeren ze in, waarbij we niet alleen kijken naar de noten van de solist, maar ook naar de rol van het orkest. Ook krijgt u meer informatie over de rol van de Aria op het moment in het stuk en binnen het grotere verhaal.

Gedurende de dag krijgt u de persoonlijke verhalen van bekende Nederlandse Bachsolisten te horen. Welke Aria zingen zij het liefst? Welke vinden zij lastig en waarom? Wat was hun eerste ervaring met de Mattheus Passion? Maar ook grappige anekdotes en bijzondere ervaringen van deze solisten passeren de revue… Maria van Nieukerken vertelt hierover n.a.v. de interviews die zij hield met deze mensen.

Vanaf de middag komen er instrumentale solisten langs die hun instrument en partij van dichtbij demonstreren en samen met de deelnemers musiceren.  Na het diner gaan de deelnemers in stemgroepen uiteen om samen met ‘hun eigen instrumentale solist’ een van de aria’s nader voor te bereiden voor het concert.

Speciaal voor uw koor zo’n dag organiseren? Stuur een mail aan info@mariavannieukerken.com

Eerdere edities: 2014 in Rotterdam en Amsterdam, 2015 in Groningen, 2016 Utrecht en Amsterdam, 2020 Rotterdam

Bekijk hier een impressie van zaterdag 1 maart 2014:https://www.dropbox.com/s/9bbydyxmhhsnkxx/2014-03-01%2020.32.26.mp4